Účetnictví - Daně - Mzdy

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

Nabízíme komplexní individuální účetní servis. Vedení účetnictví dle českých norem a standardů. Naše služby mohou plně nahradit všechny funkce interního účetnictví a finančního oddělení.


DAŇOVÁ EVIDENCE

Vedení daňové evidence využijí zejména klienti podnikající jako OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné). Zabezpečujeme komplexní služby vedení a zpracování daňové evidence dle platných právních předpisů. Dále poskytujeme kompletní poradenský servis související s vedením daňové evidence od zpracování veškeré nezbytné dokumentace, poskytování odborných konzultací až po zastupování před správními úřady a asistenci při případných finančních kontrolách.

A co vlastně vedení účetnictví nebo daňové evidence znamená?

  • Vedení účetního/peněžního deníku
  • Evidence příjmů a výdajů
  • Evidence majetku
  • Zpracování účetní závěrky - výkaz zisku a ztrát
  • Další individuální požadavky


MZDY A PERSONALISTIKA

Zajišťujeme kompletní zpracování a vedení mzdové a personální agendy zaměstnanců malých i velkých organizací


Jak může vypadat vedení mzdové a personální agendy?

  • Mzdy
  • Měsíční přehledy pro ČSSZ a ZP
  • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců
  • Roční zúčtování daní
  • Potvrzení o zdanitelných příjmechCena za tyto služby se odvíjí od množství a typu účetních dokladů a rádi vám ji zpracujeme na základě osobní konzultace.

Napište nám