Podnikové poradenství    Controlling

PROFESIONALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ

Nabízíme komplexní poradenský servis. Máme bohaté zkušenosti v oblasti podnikového poradenství v nejrůznějších oborech, které mohou být přínosem právě pro Vaše podnikání. Máme zcela individuální přístup ke každému podnikatelskému subjektu, díky kterému najdeme nejvhodnější řešení pro rozvoj a správné fungování Vašeho podnikání.


ZAJISTĚTE FIRMĚ NEUSTÁLÝ RŮST V KAŽDÉM OBDOBÍ

Controlling je moderní a nejefektivnější způsob řízení podniku a znamená ve své podstatě kontrolu. Jde o kontrolu plnění komplexního podnikového plánu, protože bez plánování nemůžeme úspěšně řídit. Pomůžeme Vám zavést controlling ve Vaší společnosti a Vy tak budete mít možnost efektivně řídit firmu s přesnými informacemi nutnými pro rozhodování. Získáte potřebný nadhled nad nadbytečnými informacemi a konkrétní jasný přehled o informacích, které potřebujete k manažerskému rozhodnutí.

Controlling jakožto efektivní a účinná metoda řízení není vhodná jen pro výrobní podniky, ale i pro všechny ostatní firmy zabývající se obchodem nebo službami vedoucí jak finanční účetnictví, tak daňovou evidenci.


Jaký přínos bude mít pro Vás zavedení controllingu?

  • Snížení fixních nákladů o 5 až 10%
  • Získáte dokonalý přehled o hospodaření firmy
  • Určíte výrobky/služby s největšími ekonomickými přínosy
  • Vyhodnocení efektivity Vašich firemních oddělení
  • Zjistíte od jakého objemu prodeje firma začne tvořit zisk a ve kterých částech firmy se spotřebovává nejvíce nákladů a jak tyto náklady snížit
  • S předstihem budete upozorněni na problémy a budete moci identifikovat i příčinu
  • Očekávaný zisk na konci roku zjistíte již po uzávěrce prvního čtvrtletí
  • Již v dubnu budete schopni zjistit, zda existuje reálný předpoklad splnění celoročního cíle
  • Zpětně vyhodnotíte, jaké efekty vaše rozhodnutí přinesla
  • Zjistíte ekonomické přínosy jednotlivých odběratelůCena služeb je individuální dle rozsahu a časové náročnosti činností.

Napište nám