Diagnostika PIAV

Na základě toho, že víme, "PROČ" zaměstnanci jednají tak, jak jednají, projevují se a přemýšlí, je možné hned od počátku jejich pracovního vztahu je udržovat a motivovat v souladu s jejich vnitřními motivátory a soustředit se na ně při jejich dalším rozvoji. Tato analýza je tedy užitečná jak v procesu náboru zaměstnanců, tak v jejich pozdějším profesním i osobnostním rozvoji.

Pokud známe popis pozice, o kterou se testovaný uchází, můžeme s velkou pravděpodobností odhadnout, zda v ní může uspět. Nebo mu můžeme poradit, kde a v čem by mohl být úspěšnější a spokojenější. Pokud chce vytvořit svůj rozvojový plán v zaměstnání nebo povolání, které si vybral, pomůžeme mu naplánovat rozvoj jeho zjištěných silných stránek.

Analýza osobních zájmů, přístupů a hodnot (PIAV) je měřena v šesti oblastech :

 • Teoretické
 • Praktické
 • Estetické
 • Sociální
 • Individualistické
 • Tradicionální 

Na současném trhu je klíčovým faktorem konkurenceschopnosti umění efektivního hledání, rozvinutí a především udržení "top talentů". Podniky musí hledat, kromě zavedených tradičních způsobů hodnocení, hodnotících pohovorů atd., nástroje, které reálně charakterizují, popíší a změří ukazatele a znaky špičkového výkonu.

Na základě unikátní analýzy odhalí systém PIAV specifické individuální charakteristiky, které přesně popisují PROČ se respondent chová tak, jak se projevuje v zaměstnání i v osobním životě. Tato analýza je nedostižná v nezávislém zkoumání hodnot - jaké jsou motivátory člověka pro danou pracovní pozici a co ovlivňuje jeho výkonnost

Možnosti využití analýzy PIAV:

 • Job benchmarking
 • Vyhledávání a rozvoj talentů
 • Koučování a rozvoj zaměstnanců
 • Hodnocení výkonu
 • Personální plánování a organizační rozvoj
 • Rozvojové programy (trénink) přímo na míru každému účastníkovi
 • Přesný návod manažerům pro vedení členů svých týmů
 • HR poradenství při výběrových a rozvojových projektech
 • Další možnosti - týmový report PIAV, chování "JAK" (diagnostika DISC)