Osobnostní testy

CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM "OSOBNOSTNÍ TESTY" ??? 

JEDINEČNÝ NÁSTROJ PERSONALISTIKY DORAZIL JIŽ TAKÉ DO ČR:

 • Společnost TTI Success Insights, která je tvůrcem osobnostních testů působní v současné době v 58 zemích světa 
 • Osobnostní testy jsou přeloženy do 47 jazyků
 • Těmito testy si prošlo více jak 100 světoznámých společností - např. Deloitte, Mercedes, Volvo, American Express
 • Jedná se o zcela unikátní novinku na trhu, která v zahraničí úspěšně funguje a my máme tu čest, že jsme současně jedni ze dvou poskytovatelů této služby s franšízou v České republice.

Ačkoliv se to může zdát na první pohled nepravděpodobné, tak mnoho subjektů je v současné době v situaci, kdy výběr zaměstnanců pro dané profese neřeší koncepčně a efektivně, což má za následek růst nákladů firmy (například za zaškolení původního zaměstnance, za zajištění a zaškolení nového zaměstnance apod.). Tato situace není však pro firmy žádoucí, jelikož jejich cílem je náklady minimalizovat, nikoliv navyšovat.

Jak toho dosáhnout?

Ideálním stavem je dosadit vhodné kandidáty na jejich pracovní pozice a rozpoznat jejich zařazení hned na začátku a tím firmě minimalizovat její náklady, které jsou s náborem spojeny. Důležité je nejen zařazení každého zaměstnance na vhodnou pozici z pohledu kvalifikace, ale i z pohledu vyhovujícího typu osobnosti vůči dané profesi. 

My tento stav chceme změnit a díky naším osobnostním testům vám nabízíme jedinečné know how, které zaručeně funguje.

Představujeme vám proto nástroje moderní personalistiky, kterými jsou dva unikátní osobnostní testy - též nazývány jako diagnostiky osobnosti:

"Diagnostiku DISC" a  "Diagnostiku PIAV"

Přínosy osobnostních testů:

 • Osoby, které projdou diagnostikou osobnosti budou mnohem lépe rozumět projevům chování a budou umět se jim přizpůsobit. Budou lépe chápat své kolegy, partnery, nadřízené a podřízené, zákazníky.
 • Manažeři dokáží mnohem efektivněji a především skutečně motivovat své podřízené díky detailní znalosti jejich konkrétních motivátorů.
 • Manažeři náborů budou přesněji vědět, co je pravou motivací účastníků výběrových řízení a jejich schopnosti.
 • Týmy kolegů spolu dokáží mnohem lépe komunikovat a efektivněji spolupracovat na denní bázi i při řešení jednotlivých úkolů a projektů.
 • Obchodní zástupci uspějí ve složitých vyjednáváních díky umění "přečíst" očekávaný styl komunikace zákazníků. Dokáží snadněji nalézt nejsilnější argumenty, které chce protistrana slyšet.
 • Diagnostika osobnosti odhalí to podstatné o uchazeči o zaměstnání, jaké jsou jeho motivátory, jak se bude chovat, jak bude spolupracovat, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, ve kterých úkolech bude excelovat, a v jakých může ztrácet.
 • Na základě zpracované expertízy  dokáží HR profesionálové klást správné otázky, pomůže jim při práci s manažery a s jejich projekty řízení a rozvoje lidských zdrojů.


Cenu za zpracování diagnostiky osobnosti určíme dle počtu požadovaných diagnostik a typu dané diagnostiky. 

Napište nám