Diagnostika DISC

Personalizovaná zpráva (elaborát) přináší jedinečné informace pro každého respondenta včetně:

 • Hodnoty respondenta pro firmu
 • Konkrétní rady pro komunikaci s respondentem
 • Specifické rady pro komunikaci s představiteli jiných komunikačních stylů
 • Charakteristiku přirozeného i adaptovaného stylu chování respondenta
 • Klíče pro motivaci respondenta
 • Klíče pro řízení respondenta
 • Oblasti možného zlepšení
 • Hierarchie behaviorálních faktorů
 • Grafické zobrazení preferovaného stylu formou sloupcového grafu a vizualizace do tzv. Kruhu Success Insights®
 • A další

Typologie DISC je osobnostní test, který dokáže rozpoznat správné zařazení daného pracovníka na vytipovanou pracovní pozici. Díky používání testu tak daná firma může efektivně snižovat své náklady a zvýšit efektivní využití lidských zdrojů.

Výsledkem testu, který trvá cca 10 až 20 minut je několikastránkový elaborát, který jasně určí, jestli se kandidát na danou pracovní pozici hodí či nikoliv.

Dalším přínosem této typologie je skutečnosti, že díky osobnostním testům lépe porozumíte vašim nadřízeným, podřízeným i kolegům, což hodně pomáhá ke správné komunikaci a vzájemného pochopení mezi lidmi ve firmě.

Možnosti využití diagnostiky DISC pro management:

Tato analýza zjišťuje preferovaných styl chování, které člověk na pracovním místě bude projevovat. To může být jedno z měřítek pro každou pracovní pozici. Management je pak lépe schopen zjistit "JAK" zaměstnanci dosahují svých profesních výsledků, jakým způsobem jednají a komunikují.

Diagnostika DISC umožní vedení firmy:

 • Zvýšit celkovou efektivitu komunikace
 • Následně zvýšit celkovou výkonnost firmy
 • Zlepšit vnitrofiremní komunikaci mezi zaměstnanci
 • Zefektivnit komunikaci zaměstnanců s vnějším okolím (zákazníci, partneři, atd...)
 • Efektivněji rozvíjet a koučovat zaměstnance
 • Optimalizovat osobní rozvoj jednotlivých zaměstnanců
 • Eliminovat stávající i potenciální konflikty na pracovišti
 • Stanovit přesný návod manažerům pro vedení členů svých týmů


Přínosy diagnostiky DISC pro zaměstnance:

 • Možnost podívat se na sebe a posléze na ostatní kolegy z více pohledů a ověřit si vlastní preference
 • Pochopit dopady rozdílných preferencí v chování jednotlivých osob
 • Uvědomit si, že se všichni lidé nechovají a nekomunikují stejně
 • Využít informace v Individuální zprávě pro každodenní komunikaci včetně praktických rad a tipů
 • Zefektivnění vlastní komunikace
 • Návod, jak nejlépe přizpůsobovat své chování jiným preferovaným stylům