O NÁS

Zkušenosti jsou na naší straně

Za dobu trvání své praxe jsme získali mnoho zkušeností nejenom se samotným zpracováním účetních a mzdových dat, ale i s kontakty a jednáním s bankovními institucemi a příslušnými úřady. Spolupracujeme také s řadou renomovaných odborníků v oblasti daňového poradenství, auditorských a právních služeb.

Za svou práci ručíme

Za kvalitu svých služeb ručíme svou vysokou odborností a mnohaletými zkušenostmi. Samozřejmou garancí je i vysoké pojištění odpovědnosti u všech námi poskytovaných služeb.

Společnost vznikla v roce 2000 v návaznosti na podnikatelskou činnost svých majitelů započatou již v roce 1992. Odborná praxe zodpovědných osob tak trvá již 27 let.

Od živnostníků po korporace

Po celou dobu naší existence poskytujeme kvalitní služby v oblasti vedení účetnictví, daní, personální agendy a zpracování mezd. Naší další významnou aktivitou je poskytování podnikového poradenství v oblasti controllingu (stanovení KPI, tvorba finančního plánu, pravidelné vyhodnocování výkonnosti firmy).

Naše analýzy pro Vaše správná rozhodnutí

Mnohaletá praxe nám ukázala, že podnikatelé a management firem potřebují řadu informací a analýz, které jim prosté účetní výkazy neposkytují. Proto se naše společnost zaměřuje nejenom na zpracování účetních dat, ale také na jejich rozbor a vyhodnocení pro konkrétní potřeby vedení firem. To pak na jejich základě může činit kvalitněji svá podnikatelská a organizační rozhodnutí, vedoucí k vyšší efektivitě a ziskovosti jejich podnikatelské činnosti.