NAŠE PROJEKTY


Je výhodné rozšíření výroby, když dostanete lákavou nabídku?


Klient - Společnost z Moravskoslezského kraje, která se zabývá výrobou obalového materiálu s více než 20 letou historií, obratem v desítkách milionů a více než 40 zaměstnanci.

Jeden z jeho největších zákazníků mu nabídl možnost zvýšení odběrů výrobků v souvislosti s dodávkami také pro své zahraniční sesterské společnosti. Pro klienta by to však znamenalo nutnost investic do technologie a také zvýšit počet zaměstnanců.

Naším úkolem bylo určit, zda je tato možnost pro klienta výhodná a jaká je návratnost rozšíření výroby. V souvislosti s tímto požadavkem vznikla také nutnost vytvořit systém finančního řízení, pomocí kterého by bylo možno vyhodnocovat obchodní, výrobní i finanční procesy ve společnosti. 

Při analýze jsme zjistili, že klient vyhodnocuje své podnikání pouze na základě výsledků účetnictví, které mu zpracovává externí firma. Neměl stanoveny žádné klíčové ukazatele, podle kterých by se orientoval v měření výkonnosti firmy a nebylo stanoveno druhové členění nákladů na fixní a variabilní. Navíc vyhodnocení výsledků bylo velmi orientační a jednatelé se při posuzování úspěšnosti orientovali především stavem hotovosti na bankovních účtech.

Na základě výsledků analýzy jsme jednatelům doporučili neinvestovat do rozšíření výroby, neboť ziskovost klíčového klienta nebyla dostatečná k dosažení návratnosti rozšíření výroby po dobu kontraktu.